Firma

AS Lasita Maja została założona w Tartu, Estonia w 1998 roku. Przez ostatnie lata budowaliśmy pozycje lidera w branży produkcji domków drewnianych w Europie.

Produkujemy ponad 40.000 domków rocznie, zatrudniając blisko 200 pracowników. Trzy wyspecjalizowane fabryki produkują szeroką gamę domków z balika w grubości 19 / 21 / 28 / 34 / 40 / 44 i 70mm. Ponad 300 modeli gwarantuje różnorodość oferty, w tym domki narzędziowe, ogrodowe, wypoczynkowe, sauny, pawilony, garaże oraz domki dla dzieci. Zapewniamy również możliwość wykonania domków wg własnego projektu.

Korzystając ze standardów ISO 9001 gwarantujemy jakość naszych produktów poświadczoną certyfikatem LRQA wydanym 27.11.2007 roku.

Lasita Maja jest wspierana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości

Estońska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera spółkę Lasita Maja OÜ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie od 02.10.2020 r. do 01.04.2022 r. w ramach projektu EU60356 „Program rozwoju LM”.

Firma zamierza zwiększyć swoje przychody ze sprzedaży zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi i postawiła sobie za cel zwiększenie wartości dodanej na pracownika. W ramach projektu tworzy się możliwość uruchomienia produkcji i sprzedaży domków ogrodowych o wysokim poziomie technologicznym, z gotowym połączeniem na czopy. Osiąga się to poprzez zwiększenie wielkości produkcji, zwiększoną wydajność, rozwój produktów, rozwój systemów IT i wejście na nowe rynki.

Całkowity koszt projektu wynosi 574 348,00 EUR (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem euro i zero centów), z czego 25% pokryje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.